Bladluiswaarschuwingskaart online

Nieuws Image
30 april 2019
Op het Cosun Ledenportaal is vanaf nu een kaart met waarschuwing groene perzikluis beschikbaar. Via de tegel “BAS” geeft dit actueel inzicht in de overschrijding van schadedrempel op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte, die wordt overgebracht door groene perzikluizen, te beperken. Deze virussen kunnen in suikerbieten tot wel 50% schade veroorzaken.
 
Medewerkers van Suiker Unie tellen vanaf deze week tot juli elke week bladluizen op 75 percelen met suikerbieten. In de waarschuwingskaart wordt met kleuren aangegeven op welke locaties de schadedrempel is overschreden. De getoonde telresultaten zijn zeer actueel, en worden direct na het invoeren van de telling op het veld in de kaart getoond. Door op een waarnemingspunt te klikken is detailinformatie van de telling zichtbaar. De eerste tellingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Zoals de kaart laat zien is op dit moment nog geen schadedrempel van groene perzikluis overschreden. Mede vanwege de zachte winter is de verwachting dat dit niet lang meer zal duren.
Een overschrijding van de schadedrempel op de waarschuwingskaart dient als extra waarschuwing om het bietenperceel te controleren. Er bestaat dan een grote kans dat op percelen in de omgeving de schadedrempel eveneens wordt overschreden. Het is echter bekend dat de spreiding tussen percelen heel groot kan zijn, vanwege verschillende voorvruchten, verschillende manieren van grondbewerking en de verschillen in aantallen natuurlijke vijanden. Daarom blijft wekelijkse controle op de eigen percelen erg belangrijk. In de teelthandleiding ‘Insecten’ is meer informatie te vinden over de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte. Deze waarschuwingskaart is onderdeel van het Bieten Advies Systeem van Suiker Unie en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
 
Overzaai door stuifschade
Vorige week dinsdag en woensdag is door de sterke wind op veel stuifgevoelige gronden schade toegebracht aan de bieten. Op circa 400 hectare is en wordt er om die reden overgezaaid.