Bietenzaad bestellen

Nieuws Image
21 december 2018
Sinds 11 december is het weer mogelijk om bietenzaad te bestellen voor 2019. In de vroegbestelling van augustus was al circa 50% van beoogde hoeveelheid besteld. In de nu openstaande hoofdbestelling is al een flink deel besteld. Maar ook zijn er nog heel veel telers die nog moeten bestellen.
Bij deze roept Suiker Unie deze telers op om dit snel te doen. Sommige rassen zijn inmiddels uitverkocht en enkele andere rassen beperkt leverbaar. De bietenzaadbestelling sluit op 4 januari. Zie voor tips bij de rassen- en zaadsoortkeuze het IRS-bericht ‘Hulp bij rassenkeuze voor teeltseizoen 2019’.
 
Restzaad niet gebruiken
Restzaad van 2018 dat behandeld is met het insecticide Sombrero mag niet meer gebruikt worden. De opgebruiktermijn is verstreken. Mocht er alsnog een vrijstelling komen voor neonicotinoïden, dan betreft dit een andere formulering van een ander middel. Dus ook in dat geval kunnen telers dit restzaad van 2018 niet meer gebruiken. Restzaad zonder insecticiden mag komend jaar wel gebruikt worden.
 
Campagneverloop
85% van de bieten zijn inmiddels verwerkt. Het einde van de campagne is voorzien op 9 januari.
Het te-rooien-areaal is gereduceerd tot circa 2%. Klik hier voor regionale cijfers.
Het suikergehalte loopt iets terug. Vorige week was het gehalte gemiddeld 17,6%, 0,2% lager dan de week ervoor. Het gemiddelde gehalte tot op heden is 17,4%. 
De tarra was vorige week 11,3%, en daarmee 1,2% hoger dan de week ervoor. De neerslag geeft hogere tarra’s ook in de reeds gerooide bieten. 
Zie Bietenstatistiek voor de regionale kwaliteitscijfers.