AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Bietentelers in Zuid-Nederland zwaar getroffen door overstromingen

Nieuws Image
16 juli 2021
De overstromingen die op dit moment Limburg teisteren zijn dramatisch en hebben ook hun weerslag op akkerbouwgewassen waaronder de bieten in deze gebieden.
Bietenpercelen in de stroomgebieden van de rivieren Maas, Geul en de Roer worden getroffen door de zwaarste overstromingen in jaren. Percelen komen gedeeltelijk of geheel onder water te staan.
De schade aan de bieten zal afhankelijk zijn van de tijdsduur dat ze onder water staan en in welke mate herstel plaats zal vinden.
De overstromingen verplaatsen zich langzaam naar Noord-Limburg, de Betuwe (langs de Waal), Gelderland en Overijssel (langs de IJssel). Akkerbouwers kunnen daar ook last krijgen van de hoge waterstand in de rivieren.
De ontwikkelingen worden door Cosun gevolgd en we leven mee met de getroffen bietentelers en hun gezinnen. De gevolgen die door de ontstane schade zullen ontstaan worden zo praktisch mogelijk opgelost.