Bieten vrijwel gerooid

Nieuws Image
28 december 2018
Per 24 december was er nog zo’n 400 hectare bieten te rooien. Dat is minder dan ½ procent van het totale areaal. De oogst zal deze week wel afgerond worden. Klik hier voor de regionale cijfers van het nog te rooien areaal.
De kwaliteit van de bieten liep vorige week iets terug. Het suikergehalte was vorige week 17,5%, het tarrapercentage 10,9%. Tot op heden is het suikergehalte 17,4% en het tarrapercentage 8,2%.
Klik hier voor regionale kwaliteitscijfers.
Unitip
Nu de campagne al flink gevorderd is, zijn er al veel telers die al hun bieten al geleverd hebben. Dan is nu het moment om de Unitip- registratie compleet te maken, voor zover dat nog niet gedaan is.
Voor telers die nog moeten leveren is het handig om Unitip compleet te maken vlak nadat de gegevens van de laatste levering bekend zijn.
Uiterlijk 15 februari moeten alle telers hun Unitip-registratie compleet gemaakt hebben.


Teeltvergaderingen
Suiker Unie heeft inmiddels 18 van haar 32 teeltvergaderingen gehouden. De vergaderingen worden goed bezocht en kennen levendige discussies over allerlei teeltzaken. Tussen 3 en 16 januari volgen de overige 14 vergaderingen. Klik voor het overzicht van de teeltvergaderingen.