Bieten voor 75% gesloten

Nieuws Image
19 juni 2019
Met het groeizame weer van afgelopen week verloopt het sluiten van de bietenpercelen erg snel. In het noorden was dit afgelopen maandag circa 50%, in het zuiden en Flevoland was circa 95% gesloten.
 
De aandacht voor de ontwikkeling van de groene perzikluis blijft hoog. Veel percelen zijn inmiddels bespoten. In alle gebieden wordt de populatie nauwkeurig gevolgd en maken we ervan melding als de schadedrempel wordt overschreden. Veel telers hebben hiervoor al een keer gespoten of gaan dit op korte termijn doen.
Na het sluiten van het bietengewas moeten we extra letten op de eventuele ontwikkeling van de bladschimmels. Ook op dit gebied zal Suiker Unie de monitoring nauwlettend volgen. Er zijn tot op heden geen bladschimmels aangetroffen, wel hebben we op verschillende percelen de bacterieziekte pseudomonas aangetroffen. Dergelijke aantasting vindt veelal plaats na het beschadigd raken van de bladeren als gevolg van wind, hagel of vraatschade. Bestrijden is niet mogelijk, maar ook niet nodig.

Bladschimmels-monitoren-HV-2-7-2013.JPG

Na het sluiten van het gewas, wekelijks het gewas inspecteren op bladschimmels