Aandacht voor groene perzikluis

Nieuws Image
12 mei 2021
De eerste groene perzikluizen zijn gesignaleerd. Met de stijgende temperatuur is het extra opletten de populatie in de bietenpercelen te volgen. Via de BAS-app kan de actuele situatie worden gevolgd.  
 
Groene bladluizen dragen het vergelingsziektevirus over. Een vroege infectie in het bietengewas kan leiden tot forse opbrengstschade. Een tijdige bestrijding is noodzakelijk. Het IRS-advies is regelmatig in het gewas te kijken of er bladluizen te vinden zijn. Mocht de schadedrempel in een regio worden overschreden, dan zal Cosun Beet Company hiervan een melding doen aan alle bietentelers in de betreffende regio.
De temperatuur en voldoende vocht doen de bieten op dit moment goed, de groei komt er een beetje in. De vertraging die we hebben opgelopen in de afgelopen koude periode geeft verder druk op de opbrengstverwachting.  
In het zuidoosten is op verschillende plaatsen de bietenstand uitgedund door de hevige wind. In het noordoosten wordt melding gemaakt van plaatselijk forse schade door emeltenvraat. Dit vindt vaak plaats op bietenpercelen met groenbemesters in het voorgaande jaar, zie ook het IRS-bericht ‘Tot wanneer kunnen bodeminsecten zorgen voor plantwegval?’. Over de impact van de recente wateroverlast in midden en noord Nederland is momenteel nog niets te zeggen.

 
Opgave leveringswensen campagne 2021
De periode voor opgave leveringswensen is afgesloten. De agrarische dienst gaat in de komende periode de voorlopige planning samenstellen. Daarbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de aangegeven wensen van de bietentelers. Begin juli wordt de voorlopige planning afgerond en bevestigd.