30% van de bieten verwerkt!

Nieuws Image
21 oktober 2021
Campagneverloop
De campagne verloopt voorspoedig. De fabrieken hebben gemiddeld een goede verwerking. Er zijn dagen dat 60.000 ton bieten per dag verwerkt zijn. De kwaliteit van de bieten is goed met een winbaarheid van 90,7. Het suikergehalte is verder gestegen naar daggemiddelde van 16,9%. Schouwen Duiveland en Walcheren hebben afgelopen week de hoogste suikergehaltes van 17,4%. Gebied Oost Brabant/Noord Limburg was het laagst met 15,7% suiker. De oogst van de bieten verloopt goed. De bieten worden kwalitatief goed geoogst. Zie dit IRS-bericht voor eventuele hulpmiddelen bij het beoordelen van de rooikwaliteit. Het tarrapercentage is door de neerslag gestegen naar 9,9%. Bieten worden tijdig geoogst en de bieten worden conform planning verladen. De actuele gereedligdatum is te raadplegen op het Ledenportaal. Via de BAS-app is deze informatie ook eenvoudig te bekijken.
 
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Naar verwachting duizenden telers hebben gebruik gemaakt van hun zienswijze aangaande het actieprogramma in te dienen. Een mooi aantal om ons standpunt kracht bij te zetten richting LNV. Op de website van Groeikracht vindt u hier meer informatie over.