‘Zilverziekte’ gesignaleerd

Nieuws Image
12 juni 2019
De bietenpercelen gaan nu snel sluiten. De temperatuur en over het algemeen voldoende regen helpen daarbij. Begin deze week stond de teller op circa 40% gesloten gewassen.  
 
Zowel de agrarische dienst als het IRS besteedden en besteden dit jaar extra aandacht aan de gevolgen van wegvallen van neonicotinoïden. Er zijn en worden verspreid over het land korte bijeenkomsten, de zogenaamde flitsbijeenkomsten, gehouden waarin diverse actuele thema’s worden getoond en besproken. Belangrijk onderwerp is vaak de herkenning van schadelijke insecten, de natuurlijke vijanden en de aanpak voor insectenbestrijding. De actuele situatie is dat, met uitzondering van noordoosten, de populatie zwarte bonenluis sterk terugloopt. Inmiddels is overal in Nederland de groene perzikluis gesignaleerd en is het opletten geblazen, zie BAS op het Ledenportaal (voor leden Cosun) of www.irs.nl/bladluiskaart.  
 
Let op verschijnselen zilverziekte
Op diverse percelen in voornamelijk het oosten is in de bieten zilverziekte (curtobacterium) geconstateerd. De belangrijkste symptomen van deze bacterieaantasting uiten zich in verdikte bladeren met een mat-grijze kleur. De aangetaste bieten blijven achter in groei. De vaatbundels in de wortels zijn bruin verkleurd. Ingrijpen is niet mogelijk. De agrarische dienst is alert op signalen uit de praktijk. Meer informatie in ‘Nieuws uit de bietenkliniek: zilverziekte tast planten aan’.