Privacy policy van Cosun

Wij zorgen ervoor dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt op het moment dat u zich abonneert op ons digitaal berichtenservice of reageert op een vacature op de website. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres, zullen uitsluitend op de volgende wijzen worden gebruikt:
 
 • Persoonlijke gegevens die u ons geeft met als doel u te abonneren op onze berichtenservice worden door ons bewaard en gebruikt om u met deze service van dienst te kunnen zijn en om onze relatie te onderhouden. Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich afmeldt.
 • Persoonlijke gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatieaanvraag uit te voeren.
 • Persoonlijke gegevens die u ons geeft in uw reactie op een vacature, worden door ons behandeld zoals reacties op vacatures ontvangen per reguliere post, en niet langer bewaard dan relevant.
 • De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen, die geen onderdeel of businessgroep van Cosun zijn, gaan verkopen of ter beschikking stellen.
 • Onze website bevat links naar niet-Cosun websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Cosun is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.
 • Cosun conformeert zich aan de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw
  • de rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”
  • omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data
  • de afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel.
  • de afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel
  • de afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.
Beeldmerk-BO-Akkerbouw-kleur-(1).gif Meer weten over de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw ?
Ga naar www.bo-akkerbouw.nl/diensten/data-intensieve-akkerbouw

Vastleggen gegevens
Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Cosun volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze site zal Cosun bepaalde gegevens van u vastleggen in een bestand. Dit is noodzakelijk voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site.
 
Voordat u gebruik kunt maken van een bepaald onderdeel van de site, zal toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt u toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft u tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel. Indien u toestemming daartoe heeft gegeven, kan Cosun persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken.
 
Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. In een cookie plaatst Cosun alleen informatie die toepasbaar is voor een Cosun website, waarbij deze informatie alleen dient om het gebruikersgemak van de website te verhogen.
 
Wijzingen
Mocht Cosun veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van 'informatie' te volgen.