Informatie Invert

Cosun Beet Company heeft afgelopen jaren onderzoek gedaan naar invertsuiker in bieten. Dit is suiker dat niet winbaar is tijdens het productieproces en dus nadelig is voor het suikerrendement. Vanaf campagne 2013 worden van bietenmonsters de invertwaarde bepaald, met uitzondering van de bieten die in Duitsland zijn geleverd.
In het kader van onze nieuwe doelstelling “1890” (18% suiker en 90 ton bieten in Nederland in 2020), is het belangrijk om ook te sturen op invert. Telers van Cosun beet Company ontvangen op hun gewichts- en kwaliteitsopgave vanaf 2014 ook de invertwaarden. De invertwaarden zijn informatief en zijn niet in de huidige kwaliteitsverrekening opgenomen. Er is een brochure over invert gemaakt. Met deze informatie krijgen de telers nog meer inzicht in de bietenkwaliteit en kunnen ze mogelijk maatregelen nemen om deze nog verder te verbeteren.
Voor vragen kunt u terecht bij de accountmanager Agro in uw regio.
 
Klik hier voor brochure Invert.