Teruggave productieheffing suiker

De suikerondernemingen hebben Europese productieheffingen verrekend in de bietenbetalingen. De Europese Commissie heeft geconstateerd dat zij de productieheffingen over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 niet juist heeft vastgesteld.
Over het jaar 1999/2000 betreft het alleen een aanpassing van de aanvullende heffing die indertijd in rekening is gebracht bij de suikerindustrie. Dit bedrag wordt uitbetaald aan de industrie en wordt niet verrekend met de telers. Over het jaar 2000/2001 krijgen de telers de door hen teveel betaalde B-heffing (plus rente) terug.
Dit betekent dat de bietentelers die in 2000 geleverd hebben, een teruggave van teveel betaalde heffingen moeten ontvangen. De teruggave bedraagt € 3,5242 per ton B-biet, wat neerkomt op ongeveer  € 0,70 per ton BMS-biet.

De afwikkeling van deze teruggave (inclusief rente) verloopt via Cosun. Vanaf dinsdag 27 maart ontvangen alle telers die in deze periode suikerbieten hebben geleverd aan Cosun, CSM, CSV of COVAS een specificatie met het terug te ontvangen bedrag. Deze specificatie moet voor 2 mei ondertekend retourgestuurd worden aan Cosun. Cosun zal het bedrag voor 1 oktober 2018 aan de telers terugbetalen. Telers die niet bereikt kunnen worden, die niet reageren of niet op tijd reageren verspelen hun rechten.

Er is een uitgebreide lijst van vragen & antwoorden over deze teruggave opgesteld. Deze is hier te raadplegen.

Voor vragen klik hier.