Suikersysteem / LLB's / lidmaatschap

Suikersysteem
In 2017 verviel de Europese suikerquotering en daarmee de basis onder het in Nederland gehanteerde suikersysteem. Vanwege het wegvallen van de basis voor het systeem van basisreferentie en toewijzing is Cosun in 2017 overgegaan op een nieuw lidmaatschapsysteem gebaseerd op ledenleveringsbewijzen (LLB's). De teelt van bieten is niet vrij. De leveringsrechten in de vorm van LLB’s, zijn afgeleid van de aandelen die leden hadden.  Deze  aandelen zijn omgezet in de ledenleveringsbewijzen.
De leden van Cosun ontvingen in 2016 informatie over de omzeting van aandelen/referentie naar ledenleveringsbewijzen. Die informatie is ook te raadplegen op het ledenportaal.


Uitgangspunten
Een ledenleveringsbewijs geeft het recht om 1 ton bieten (bij 17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. Er is een leveringsplicht aan gekoppeld van 85%. Een ledenleveringsbewijs kost € 5,50. Het leveringsrecht op een LLB is een vast recht. Per jaar wordt een toewijzingspercentage gehanteerd. Leden kunnen het leveringsrecht dat rust op de LLB's onderling verhandelen via de coƶperatie.  Leden kunnen LLB's samen in een bedrijf benutten. Wanneer leden LLB's overdragen levert de 'stoppende teler' de LLB's in bij Cosun en ontvangt hij zijn inleg terug.  Vervolgens ontvangt de kopende teler nieuwe LLB's die dan opnieuw afgelost moeten worden. De raad van beheer beslist over de inname en uitgifte van LLB's.
De afspraken rond LLB's zijn vastgelegd in het reglement suikersysteem.
Voor vragen stuur een e-mail aan: ledenregelingen@cosun.com

Toewijzing 2022
Voor teeltjaar 2022 geldt een toewijzingspercentage voor quotum bieten van 105%.  Op het ledenportaal vinden leden verdere informatie over de toewijzing en de leveringsplicht.